BỘ TEST LCD ĐA NĂNG

BỘ TEST LCD ĐA NĂNG

Giá: 450.000 VNĐ

Phiên bản mới, hỗ trợ nhiều màn hình có độ phân giải thấp và cao dùng cho LCD và LED laptop( 1366x768) + board adapter nguồn 12V

Hướng dẫn Jum cho nhiều độ phân giải khác nhau:
Bên dưới là 8 loại cáp đi kèm.

Thí nghiệm:

AddThis Social Bookmark Button