EP1130 LCD PROGRAM

EP1130 LCD PROGRAM

Giá: 780.000 VNĐ

CÔNG CỤ DÙNG ĐỂ LẬP TRÌNH BOARD TÍN HIỆU LCD TRUNG QUỐC.

THẾ HỆ MỚI NHẤT DÙNG CỔNG USB.

HỖ TRỢ CÁC MODEL CỦA SAMSUNG, AOC, PHILIPS VÀ MỘT VÀI MODEL KHÁC.

HỖ TRỢ CÁC CHIP :
GZ151D-L GZ151D-T    8125  KRT-TV   RM3251_2054   RM3251_2054    RM5451
 PT551  PT361 PT351  RTD2023   2221  KR023BTW    2025  NT91B  NM3671
RTD141A RTD151A RTD181C  GM5621 KR023SMVL  RTD2533V     TB3C  
GM2621  RTD2025L R441C R411C  GM2221 KRT025LTVL   2033V    RM5251
 M08B8N-T M08B8N-L  M06B2VB-T  M06B2VB-T M06B4LN-DVI M06B4VBL M06BV4-25LKM718BUTVL-N     9E19     6E18    6E89   RM3251   RM3331      RM3451    RT6331 KR023L  KR033VMVA KRT023LTVL  KRT025TVL  KRT_TVL

HÀNG CÓ SẴN.

AddThis Social Bookmark Button