VẬT LIỆU TAB LCD

  • Category:
  • Tìm kiếm:
Keo ACF Hitachi 7206
Giá: 5.500.000 VNĐ

Keo ACF Hitachi 7206

keo sửa màn hình 7206

keo acf 7206

Keo ACF Hitachi 7106
Giá: 5.000.000 VNĐ
Keo CP6920
Giá: 5.500.000 VNĐ
Nước tẩy ACF 430
Giá: 4.000.000 VNĐ