CÁP VGA DÀI (THAY THẾ CÁP ZIN LCD - MONITOR)

CÁP VGA DÀI (THAY THẾ CÁP ZIN LCD - MONITOR)

Category: Cáp tín hiệu
Giá: 29.000 VNĐ

 

 

 

 

 

Cáp dài nối từ socket board giãi mã ra đầu dsub- loại tốt, dùng cho màn loại to > 24" không bị nhiễu

AddThis Social Bookmark Button