PHIẾN ĐỒNG LÓT CHIP

PHIẾN ĐỒNG LÓT CHIP

Giá: 3.500 VNĐ

KÍCH CỠ NHƯ TRÊN HÌNH CỦA CHINAFIX.COM.
DÙNG ĐỂ LÓT VÀO GIỮA CHIPSET VGA VÀ TẢN NHIỆT GIẢM NHIỆT ĐỘ CỦA CHIP KHI HOẠT ĐỘNG.
GIÁ 3,500 VNĐ/ PHIẾN. CÓ HÀNG SẴN.

Là phần không thể thiếu lót giữa vga và tản nhiệt- giảm tỉ lệ bảo hành do hở chip, độ dẫn nhiệt ~ 380W/ mK, nhược điểm: kháng nhiệt ~ 0

AddThis Social Bookmark Button