CÔNG CỤ SMD - BGA

  • Filter
  • Search
RUỘT MỎ HÀN 936
Price: 80.000 VNĐ
MÁY KHÒ QUICK 858
Price: 1.400.000 VNĐ

MÁY KHÒ QUICK 858

ĐẦU HÀN DAO HAKKO NHỎ
Price: 40.000 VNĐ
 TAY HÀN THAY THẾ CHO 936
Price: 250.000 VNĐ
MÁY KHÒ QUICK 850A
Price: 1.380.000 VNĐ
ĐẦU HÀN DAO HAKKO LỚN
Price: 43.000 VNĐ
ATTEN 8586
Price: 1.850.000 VNĐ
MÁY HÀN JOVY ISOLDER-40
Manufacturer: NEW
Price: 2.900.000 VNĐ
BÀN CỐ ĐỊNH TAY KHÒ
Price: 650.000 VNĐ
QUICK 857D
Price: 1.580.000 VNĐ
PREHEATER ATTEN 853A
Price: 1.200.000 VNĐ
MÁY KHÒ HÀN QUICK 705
Price: 1.750.000 VNĐ
MÁY HÀN QUICK 936C+
Manufacturer: NEW
Price: 740.000 VNĐ
MÁY HÀN QUICK 936C+ QUICK 936C+