MÁY ÉP KÍNH PHỨC HỢP 5IN1 OM-518

MÁY ÉP KÍNH PHỨC HỢP 5IN1 OM-518

OM-518 máy làm màn hình phức hợp đa chức năng 5 in 1 gồm tách mặt kính + gỡ khung SAMSUNG + loại bỏ keo + ép khung IPHONE bằng nhiệt + tách phim phân cực.

  • Filter
  • Search
MÁY ÉP KÍNH PHỨC HỢP 5IN1 OM-518
Manufacturer: NEW
Price: 18.500.000 VNĐ
  • máy sửa màn hình 5 trong 1
  • máy sửa chữa màn hình tất cả trong 1
  • máy đa chức năng
  • máy ép khung iphone
  • máy tách khung samsung
  • máp ép kính 5 in 1