KEYBOARD 5 PHÍM

KEYBOARD 5 PHÍM

Category: Board giải mã
Giá: 17.000 VNĐ

 

 

 

  KEYBOARD 5 PHÍM 17,000 14,000 TESTgắn vào jack keyboard trên board giải mã LCD đa năng, điều khiển Menu trên màn hình

AddThis Social Bookmark Button