ACCESSORIES

  • Category:
  • Tìm kiếm:
 MICROSCOPE AV INTERFACE 300X
Giá: 1.200.000 VNĐ

MICROSCOPE AV INTERFACE 300X
kính lúp phóng đại 300 lần

 BĂNG KEO CÁCH NHIỆT
Giá: 50.000 VNĐ

BĂNG KEO CÁCH NHIỆT

 FAN SONY CS
Giá: 350.000 VNĐ
KÍNH LÚP CÓ ĐÈN
Giá: 250.000 VNĐ
VÍT ĐIỆN BSD-101
Giá: 1.250.000 VNĐ