QUY ĐỊNH VỀ BẢO HÀNH MÁY HÀN CHIPSET TẠI KHAI MINH.

Email In PDF.

CÁC QUY ĐỊNH VỀ BẢO HÀNH MÁY HÀN CHIPSET:

-       MÁY PHẢI MANG ĐẾN TRỰC TIẾP TẠI ĐỊA CHỈ CỦA WWW.CHIPSETBGA.COM.

-       MÁY PHẢI CÓ PHIẾU BẢO HÀNH, TEM CHÍNH HÃNG( TẤM THÉP TRẮNG GHI SỐ HIỆU BÊN HÔNG MÁY), TEM CỦA NHÀ PHÂN PHỐI THÌ SẼ ĐƯỢC BẢO HÀNH.

 

-       THỜI GIAN BẢO HÀNH PHẢI CÒN HIỆU LỰC VÀ TEM BẢO HÀNH PHẢI CÒN NGUYÊN( GỒM 02 TEM CHÍNH HÃNG VÀ NHÀ PHÂN PHỐI)

-       WWW.CHIPSETBGA.COM SẼ BẢO HÀNH TẤT CẢ CÁC HỎNG HÓC PHÁT SINH DO LỖI CỦA NHÀ SẢN XUẤT. CÁC MÁY HÀNG HIỆU ZHUOMAO KHÔNG DO WWW.CHIPSETBGA.COM BÁN RA, MỤỐN ĐƯỢC BẢO HÀNH PHẢI CÒN TEM CỦA NHÀ SẢN XUẤT VÀ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA ZHUOMAO BẰNG VĂN BẢN.

-       ĐẶC BIỆT CÁC MÁY HÀN DO WWW.CHIPSETBGA.COM BÁN RA SẼ BẢO HÀNH LUÔN CÁC LỖI : ĐỨT DÂY ĐIỆN TRỞ ĐỐT NÓNG ĐẦU TRÊN VÀ DƯỚI, ĐỨT ĐIỆN TRỞ CERAMIC PREHEATER( KHÔNG BẢO HÀNH GÃY VỠ).

-       THỜI GIAN NHẬN VÀ TRẢ BẢO HÀNH VÀO 13H30 ĐẾN 16H30 HÀNG NGÀY, THỨ BẢY, CHỦ NHẬT NGHỈ.

-       THỜI GIAN BẢO HÀNH PHỤ THUỘC VÀO NHÀ CUNG CẤP, NHƯNG WWW.CHIPSETBGA.COM SẼ CỐ GẮNG HỖ TRỢ ĐẾN MỨC TỐI ĐA ĐỂ CÔNG VIỆC ĐƯỢC GIẢI QUYẾT TRÊN CƠ SỞ NHANH VÀ HIỆU QUẢ..

CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC BẢO HÀNH.

-       MÁY ĐÃ HẾT THỜI HẠN BẢO HÀNH.

-       SỬ DỤNG MÁY KHÔNG ĐÚNG CÁCH, SET NHIỆT SAI LÀM CHÁY MÁY.

-       KHÔNG BẢO HÀNH CÁC TRƯỜNG HỢP CHẠM CHẬP TRONG THÂN MÁY, DÙNG SAI HIỆU ĐIỆN THẾ.

-       BẢO QUẢN MÁY KHÔNG TỐT ĐỂ CÔN TRÙNG, ĐỘNG VẬT CHUI VÀO THÂN MÁY.

-       MÁY BỊ VÔ NƯỚC, RỚT VỠ.

-       CÓ SỰ CAN THIỆP VÀO CONTROLLER ĐIỀU KHIỂN CỦA MÁY MÀ KHÔNG ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA WWW.CHIPSETBGA.COM .

-       NẾU RƠI VÀO NHỮNG TRƯỜNG HỢP TRÊN CHIPSETBGA SẼ CỐ GẮNG KHẮC PHỤC BẰNG CÁCH TỐT NHẤT, CHI PHÍ SẼ DO KHÁCH HÀNG CHỊU

 

Mẫu phiếu bảo hành:

http://www.chipsetbga.com/upload/mau_bh.jpg

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: