Độ thêm đầu khò dưới cho HONTON Horse D-RW

Email In PDF.

- Đây là máy Honton HorseD-RW, đầu cơ nghiệp Khai Minh. Sau khi nghiên cứu các loại máy mới, 2 đầu khò, công năng nhiều hơn, chipsetBGA thấy HorseD này đã cũ, công nghệ lỗi thời, nhưng lý do nó là máy kỷ niệm và cũng là cái máy vất vả mới có được( chipsetBGA vẫn đang nợ ông anh một khoản lớn về cái máy này) nên quyết định không bán nó mà phải upgrade nó lên, đi theo cùng năm tháng.


- Thời gian từ năm 2007 qua 2008( đây là thời điểm máy hàn 5820 vừa được nhập về Việt Nam những cái đầu tiên), đến 2009 chipsetBGA phát hiện ra chinafix.cn có bộ nâng cấp này. Cụ thể :

http://www.chipsetbga.com/upload/Mayhanchipset/HONTON_MOD/chinafix_prt.jpg

alt

alt

alt

alt

- Khi quyết định mua thì chinafix không bán nữa( xin nói thêm là hiện nay chinafix đang sản xuất máy CF-360 model này nghe lạ nhưng thực ra nó giống với Atten AT8235, tất nhiên nó là sản phẩm OEM của chinafix, chipsetBGA đã tham quan xưởng lắp ráp của chinafix tại Thẩm quyến vào năm 2009 )

alt

- Sau đó, trên bước đường tha phương, chipsetBGA gặp lại Honton, sau khi tay bắt mặt mừng, chipsetBGA mới đưa vấn đề này ra trao đổi, lúc ấy Honton không có bản nâng cấp này, nhưng sau khi bị chipsetBGA thuyết phục, chipsetBGA đã mua phần cơ học của phần dưới máy HT-650B về nghiên cứu. Sau đây là thành quả.
- Hình dạng cũ của em nó trước khi nâng cấp.

http://www.chipsetbga.com/upload/Mayhanchipset/HONTON_MOD/default.jpg

Tháo rời tất cả, chỉ còn lại khung dưới như thế này., view thêm đầu khò dưới sắp gắn vào

http://www.chipsetbga.com/upload/Mayhanchipset/HONTON_MOD/do_dau_kho_duoi1.jpg

- Chiến trường, gá vào test trước khi lắp.

http://www.chipsetbga.com/upload/Mayhanchipset/HONTON_MOD/do_dau_kho_duoi2.jpg

- Board mạch tự vẽ nhé, relay tận dụng được một ít, còn lại mua mới

http://www.chipsetbga.com/upload/Mayhanchipset/HONTON_MOD/do_dau_kho_duoi3.jpg

- Tổng công trình sư của dự án nâng cấp " con Trâu nhà Khai Minh", mọi vấn đề về máy hàn, nhiệt độ, cứ liên lạc với Mr Huy- Khai Minh.

http://www.chipsetbga.com/upload/Mayhanchipset/HONTON_MOD/do_dau_kho_duoi4.jpg

- Sau khi nâng cấp, từ trên xuống.

http://www.chipsetbga.com/upload/Mayhanchipset/HONTON_MOD/honton_dwr_lower.JPG

- Nhìn thẳng vào.

http://www.chipsetbga.com/upload/Mayhanchipset/HONTON_MOD/honton_dwr_lower1.JPG

- Bonus thêm hình chân dung.

http://www.chipsetbga.com/upload/Mayhanchipset/HONTON_MOD/honton_dwr_lower2.JPG

http://www.chipsetbga.com/upload/Mayhanchipset/HONTON_MOD/honton_dwr_lower3.JPG

http://www.chipsetbga.com/upload/Mayhanchipset/HONTON_MOD/honton_dwr_lower4.JPG

http://www.chipsetbga.com/upload/Mayhanchipset/HONTON_MOD/honton_dwr_lower5.JPG

http://www.chipsetbga.com/upload/Mayhanchipset/HONTON_MOD/honton_dwr_lower6.JPG

http://www.chipsetbga.com/upload/Mayhanchipset/HONTON_MOD/honton_dwr_lower7.JPG